ΑΡΧΙΚΗ | SITEMAP
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΝΕΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Human Papilloma Virus (Μέθοδος: PCR array)

 Μη Φυσιολογικά Αποτελέσματα:
Το Medilab διατηρεί προηγμένο σύστημα Delta Check Alarm εγκατεστημένο στους πλήρως αυτοματοποιημένους αναλυτές, το οποίο ειδοποιεί τον εργαστηριακό όταν το αποτέλεσματ του ασθενούς έχει σημαντική απόκλιση από το προηγούμενο αποτέλεσμα που είναι αποθηκευμένο στο ιστορικό του. Σε αυτή την περίπτωση ακολουθείται συγκεκριμένο πρωτόκολλο εργασίας και μετά την επιβεβαίωση των στοιχείων του δείγματος και του αποτελέσματος, ειδοποιείται ο θεράπων γιατρός.
Το σύγχρονο πληροφοριακό σύστημα (LIS) του Medilab είναι εφοδιασμένο με σύστημα alert Κρίσιμων Αποτελεσμάτων, ζωτικής σημασίας πληροφόρηση για τη ζωή του ασθενή. Στην περίπτωση αυτή ο θεράπων γιατρός ειδοποιείται άμεσα.
Και στις δύο περιπτώσεις, το υπεύθυνο ιατρικό προσωπικό ειδοποιείται άμεσα τηλεφωνικώς και στη συνέχεια με fax ή e-mail.


Παραγγελία Εξετάσεων:
Το Medilab αποδέχεται παραπεμπτικά – φόρμες παραγγελίας εξετάσεων κάθε μορφής, συμπεριλαμβανομένου και φορμών OCR (φόρμες οπτικής αναγνώρισης). Τα παραπεμπτικά θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα δημογραφικά στοιχεία του ασθενούς, την παραγγελία των εξετάσεων και πληροφορίες που σχετίζονται με τη χρέωση του ασθενούς (ιατρικά ταμεία κ.ο.κ), ώστε να γίνει ολοκληρωμένη και γρήγορη καταχώρηση του δείγματος.
Στους επαγγελματίες Υγείας παρέχουμε παραπεμπτικές φόρμες OCR, ώστε να μπορούν να επιλέξουν εξετάσεις ή ομάδες εξετάσεων μέσα από ένα εκτεταμένο κατάλογο 500 εξετάσεων. Μέσω της OCR φόρμας, η καταγραφή του δείγματος (στοιχεία αποστολέα, ασθενούς και παραγγελία εξετάσεων) πραγματοποιούνται αυτόματα. Με τον τρόπο αυτό, ελαχιστοποιείται το ποσοστό λάθους ενώ μεγιστοποιείται η αποτελεσματικότητα. Σας ενημερώνουμε ότι υπάρχει δυνατότητα έκδοσης OCR φορμών προσαρμοσμένων στα δεδομένα και τις ανάγκες των επαγγελματιών Υγείας.
 

     
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:
+357 22 751333
+357 22 751332
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
© Copyright 2015 Medilab Ltd All Rights Reserved