ΑΡΧΙΚΗ | SITEMAP

Το Κλινικό Εργαστήριο Medilab, είναι από τα πλέον σύγχρονα ιδιωτικά Κέντρα στην Κύπρο. Υπηρετεί με συνέπεια τον ιατρικό κόσμο για περισσότερα από 30 χρόνια, καλύπτοντας το ευρύτερο φάσμα εργαστηριακών αναλύσεων ρουτίνας και ιδιαίτερα εξειδικευμένων αναλύσεων στην Κύπρο.

Διαθέτοντας ένα από τα πιο εκτεταμένα Πεδιά Διαπίστευσης στην ΕΥρώπη (ISO 15189), το Medilab εισάγει συνεχώς νέες εργαστηριακές εξετάσεις στην ιατρική κοινότητα, όπως o Προληπτικός Έλεγχος Νεογνών και η νέα Μη-Παρεμβατική εξέταση προγεννητικού ελέγχου στο αίμα της μητέρας, η εξέταση Neobona.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Χρωμογρανίνη Α (CgA)
Διαβήτης τύπου 1 και τύπου 2
PCR Τεχνολογία
ΝΕΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Human Papilloma Virus (Μέθοδος: PCR array)
     
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:
+357 22 751333
+357 22 751332
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
© Copyright 2015 Medilab Ltd All Rights Reserved